WELKOM OP TICHELWURKMAKKUM.FRL

Beste inwoners van Makkum,

De afgelopen tijd heeft u direct of indirect een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de herontwikkeling van de Tichelaarlocatie in Makkum. Voordat we aan de volgende fase beginnen bedanken we u graag voor uw tijd, energie en feedback die wij van u ontvingen tijdens deze belangrijke opstartfase. In dit bericht leest u wat er de afgelopen tijd is gebeurd en vertellen we u graag hoe we verder gaan met de ontwikkeling.

Met de Tafel van Makkum stimuleert en faciliteert de gemeente initiatieven in Makkum. Eén van deze initiatieven is de ontwikkeling van de Tichelaarlocatie in Makkum. Gemeente Súdwest-Fryslân werkt hiervoor samen met FB Oranjewoud, Patyna en Elkien. Plaatselijk Belang Makkum en betrokken inwoners hebben al in een vroeg stadium meegedacht over de ontwikkeling van deze locatie, aan de zgn. ontwikkeltafel.

Uw mening is belangrijk
Samen hebben we aan deze ontwikkeltafel in meerdere sessies de plannen besproken. Met de feedback die we kregen hebben we de plannen op onderdelen aangepast. Daarna is het conceptplan aan Makkum gepresenteerd via de website www.tichelwurkmakkum.frl. Met zo’n duizend unieke bezoekers aan de website werd het plan goed bekeken. Via de website konden belanghebbenden opnieuw feedback geven. Hiermee hebben we de conceptplannen opnieuw aangepast. De reactie op de feedback vindt u hier.

Hoe gaan we verder?
Met alle geleverde input staat de basis van het project. Nu kunnen de initiatiefnemers de volgende stappen zetten. De komende periode gaat FBO, samen met onze ontwerpteampartners, het project verder uitwerken. Daarnaast gaan we afspraken maken met de zorgaanbieders en andere gebruikers die zich willen vestigen op de voormalige Tichelaarlocatie. Daarbij moet u denken aan zakelijke afspraken die in een overeenkomst worden vastgelegd.

Deze afspraken zijn nodig om straks de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure op te kunnen starten. Natuurlijk is dat ook het moment om met onze directe buren te overleggen over de exacte invulling van het plan. Daarnaast kan iedere belanghebbende zienswijzen indienen op het ontwerp van het bestemmingsplan dat naar verwachting later dit jaar ter inzage wordt gelegd.

Wij komen bij u terug
Ook bij de deelprojecten komen we bij de inwoners van Makkum terug om hen te vragen om mee te denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ideeën over het invullen van de binnenruimten en de organisatie rondom de dorpskamer (een gezamenlijke ruimte om samen te komen). Voor deze uitwerking hebben we de expertise ingeschakeld van een extern bureau dat dit samen met de betrokkenen uit Makkum verder uit gaat werken. Wij hopen dat u hier ook weer, samen met de andere partijen, over mee wilt denken. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: detafelvanmakkum@sudwestfryslan.nl.

Avondrust
Door de ontwikkelingen in de zorg en de herontwikkeling van Tichelaarlocatie zoeken we voor woonzorgcentrum Avondrust een andere bestemming. Bewoners van Avondrust zijn hiervan op de hoogte. Kortgeleden zijn we in gesprek gegaan met de werkgroep uit het dorp en andere geïnteresseerden over mogelijke ideeën die er leven. We hebben toen ook meer verteld over de wettelijke voorwaarden waar de verkoopprocedure aan moet voldoen.

Vragen
We hopen dat u met deze informatie voldoende geïnformeerd bent.
Heeft u na het lezen nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar detafelvanmakkum@sudwestfryslan.nl.

Met vriendelijke groet,
FB Oranjewoud, Elkien, Patyna en gemeente Súdwest-Fryslân