VERVOLGSTAPPEN

Wij hopen dat u net zo enthousiast over de plannen bent als wij dat zijn. Wij gaan er vanuit dat u ons laat weten wat u van de plannen vindt. Deze opmerkingen, vragen, suggesties en ideeën verwerken we, waar mogelijk, in het volgende voorstel. Dit nieuwe plan leggen we (opnieuw) ter beoordeling aan de gemeente Súdwest-Fryslân voor.

Vervolgstappen

 1. Waar mogelijk verwerken we uw ideeën in een aangepast plan. 
 2. Dit plan leggen we (opnieuw) voor aan de gemeente ter beoordeling
 3. Ook de gemeente kan dan nog opmerkingen en suggesties doen die we verwerken
 4. FB Oranjewoud en Patyna bekijken na al deze ideeën, suggesties en opmerkingen opnieuw of de plannen haalbaar zijn
 5. Dit plan presenteren we ook weer aan de ‘mienskip’ van Makkum
 6. Daarna starten we met de benodigde (bestemmingsplan)procedure
 7. Tijdens deze procedure presenteren we de aangepaste plannen opnieuw aan omwonenden en andere belanghebbenden
 8. We voeren de benodigde onderzoeken uit zoals bijvoorbeeld flora en fauna, bodemonderzoek en stellen de Ruimtelijke Onderbouwing op
 9. Ondertussen sluiten we ook een (zogenaamde anterieure) overeenkomst tussen de gemeente en de samenwerkende partijen zodat we de procedure ook echt kunnen starten
 10. We vragen de gemeenteraad om in te stemmen met het bouwplan
 11. Zijn er geen zienswijzen binnengekomen op het bouwplan dan wordt de omgevingsvergunning verleend