WOON-ZORG LOCATIE

Patyna en FB Oranjewoud willen samen een woon-zorg locatie op de voormalige Tichelaarlocatie ontwikkelen.

Waarom een woon-zorg locatie?
Net als de rest van Nederland vergrijst ook Makkum in snel tempo. Door gewijzigde wet- en regelgeving sluiten steeds meer verzorgingstehuizen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De aanwezigheid van een zorglocatie met ontmoetingsruimte op loopafstand, waar bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd worden, is belangrijk om ouderen prettig langer thuis te laten wonen. Dat het zorglandschap de laatste jaren ingrijpend is veranderd leest u hier.

Elkien verhuurt veel woningen rondom de ‘Tichelaarlocatie’. Van een woon-zorg locatie in de directe nabijheid profiteren ook de huurders van Elkien. Een mooi moment dus om de woningen in dit gebied aan te pakken en toekomstbestendig te maken.

Uitkomst werkgroep wonen en welzijn
In de verschillende bijeenkomsten van de werkgroep wonen en welzijn, onderdeel van de Tafel van Makkum, is de wens uitgesproken een woon-zorg locatie in het centrum te realiseren. De ‘Tichelaarlocatie’ is daar een uitgesproken mogelijkheid voor. Alle (toekomstige) oudere inwoners van Makkum profiteren hiervan. De toekomstmogelijkheden van Avondrust, het verzorgingstehuis in Makkum, nemen we mee in de planvorming.

Betrokken mienskip
Niet alleen een woon-zorg centrum zorgt ervoor dat ouderen langer van hun vertrouwde thuis kunnen genieten. Ook een betrokken ‘mienskip’ is daarvoor nodig. En dan gaat het niet om meedenken maar om mee doen. Mee doen in bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, mantelzorgen of het bezoeken van ouderen. Misschien wil u hier zelf wel aan bijdragen of heeft u hier ideeën voor? Ook dat horen we graag.

Maar er is nog meer mogelijk op de locatie
Het plan biedt nog ruimte voor meer voorzieningen zoals bijvoorbeeld:
– een beeldentuin
– wisselende kunstexposities
– toilet en doucheruimtes voor boottoeristen
– andere zaken die we samen met u gaan bedenken