1. PARKEREN
  2. ZORGWONINGEN PATYNA
  3. WOONSTRAAT
  4. SENIORENWONINGEN
  5. PLEIN
  6. BEGANE GROND MONUMENT
  7. VERDIEPINGEN MONUMENT
  8. NIEUWBOUW NAAST MONUMENT

VERBEELDING MOGELIJKE INRICHTING VOORMALIGE LOCATIE KONINKLIJKE TICHELAAR TE MAKKUM

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorlopige plannen. We willen u graag laten zien wat is bedacht door de werkgroep wonen, zorg en welzijn van Makkum. De verbeelding is opgesteld door Benthem Crouwel Architects uit Amsterdam. In de volgende fase werken we deze verbeelding uit tot een ontwerp. Maar voordat we dat doen, horen we graag eerst uw reactie. Deze verwerken we waar het kan in het uiteindelijke ontwerp.

Het plan in een notendop
‘Het voorstel gaat uit van het behouden van de monumentale panden aan de Turfmarkt (zuidzijde). Deze panden krijgen in dit plan een nieuwe invulling. De voormalige productiefaciliteit achter de monumentale panden wordt in dit voorstel gesloopt. Het gaat dan om de één-laagse (glazen) aanbouw achter de panden aan de Turfmarkt. Hierdoor ontstaat een groot plein. Aan dit nieuwe plein ontstaan verschillende deelplannen die elkaar versterken. Denk daarbij aan passende seniorenwoningen, woningen voor intensieve zorg (Zorggroep Patyna), een dorpskamer op de begane grond van de monumentale panden en reguliere appartementen op de verdiepingen van diezelfde monumentale panden. Om al deze deelplannen te kunnen realiseren zal ook het gebouw achter op het terrein moeten worden gesloopt (het voormalige laboratorium). Hierdoor ontstaat een te ontwikkelen locatie met een omvang van circa 9730 m2 nabij het centrum van Makkum’.

Uitleg van het plan
Op de tekening boven deze tekst ziet u de cijfers 1 tot en met 8. Deze cijfers verwijzen naar de verschillende onderdelen van het plan. Bij elk cijfer geven we een beschrijving van het specifieke onderdeel.

1. Ruimte voor parkeren

Parkeren is een belangrijke kwaliteit. Daarom moeten er voldoende goede parkeerplaatsen zijn op logische plekken in het plan. In deze opzet is er voor gekozen om geclusterd te parkeren. Een groot deel van het parkeren is gesitueerd rondom de zorgwoningen van Patyna. Deze parkeerplekken zijn primair bedoeld voor bezoekers en medewerkers van Patyna.

Tussen de twee woonclusters van Patyna zijn ook een aantal parkeerplaatsen ingetekend. Deze zijn bedoeld voor een huisarts of ambulance.

Tot slot zijn er langs de Estrikwerk parkeerplaatsen bedacht, ongeveer gelijk met de huidige situatie.

2. RUIMTE VOOR GOEDE ZORG

In het plan zijn 32 zorgwoningen opgenomen die zijn ontwikkeld om op een zo goed mogelijk manier intensieve zorg te kunnen verlenen.

De opzet van het plan is dat aan weerszijden van een binnengang 4 zogenaamde Rug aan Rug woningen worden gerealiseerd. Deze woningen hebben een aparte slaapkamer en eigen sanitair.

Via een interne, beschutte en veilige binnengang is een gezamenlijke huiskamer te bereiken. Iedere acht bewoners hebben een eigen gezamenlijke huiskamer. Deze gezamenlijke huiskamer is circa 130 m2 groot.

In totaal zijn er 32 Rug aan Rug woningen opgenomen in dit plan en 4 huiskamers. Rondom deze zorgwoningen is een besloten binnentuin gesitueerd.

Zorggroep Patyna wil gebruik gaan maken van deze woningen om goede zorg te verlenen. De plaatjes naast deze tekst laten een uitwerking zien van een zogenaamde Rug aan Rug woning zoals Patyna deze voor ogen heeft en hoe via een binnengang woningen aan elkaar zijn gekoppeld in combinatie met een gezamenlijke huiskamer.

3. RUIMTE VOOR GENIETEN

Vanaf het begin is de bedoeling geweest om een zo vriendelijk en open mogelijk plan te bedenken. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de cliënten van Patyna op een aangename manier wonen is bedacht om de straat tussen de twee woonblokken niet als een straat in te richten maar als een woonstraat.

Een woonstraat houdt concreet in dat er geen verkeer doorheen kan (behalve voetgangers). Ook krijgt een woonstraat een andere invulling. Bijvoorbeeld door het planten van veel groen, het aanleggen van infrastructuur in een afwijkende kleuren en materialen en het aanbrengen van bankjes.

De woonstraat, die de twee woonblokken met elkaar verbindt wordt daarmee een aangename plek om te verblijven, een verlengstuk van de binnentuinen rondom de woonblokken.

De plaatjes bij deze tekst verbeelden hoe een woonstraat er uit kan zien en hoe het kan functioneren.

4. RUIMTE VOOR GOEDE SENIORENWONINGEN

Aan de Estrikwerk zijn in het plan 4 seniorenwoningen opgenomen.

Deze woningen zijn circa 100m2 groot en hebben een volledig woonprogramma op de begane grond met 2 slaapkamers en een ruime badkamer.

Er is voor gekozen om twee woningen straatgericht te maken en twee woningen tuingericht. Alle woningen hebben een privétuin maar zijn ook direct gesitueerd aan het openbare, gezamenlijke plein.

De tekeningen bij deze tekst geven een goede verbeelding van de uitgewerkte woningtypen.

5. RUIMTE VOOR VERBLIJF

De ‘drager’ van het plan is het grote, openbare binnenplein. Dit binnenplein volgt de contouren van de huidige productiehallen van Koninklijke Tichelaar. Daarmee is het een belangrijke verwijzing naar de grote historie van deze plek in Makkum. Het is de bedoeling om in dit plein veel materiaal toe te passen van Koninklijke Tichelaar, zodat ook door de materiaalkeuze nogmaals wordt verwezen naar de historie maar ook naar het heden. Met nadruk het heden, want Koninklijke Tichelaar maakt nog steeds prachtige producten waar we trots op kunnen zijn. Dit plein is in onze plannen een tentoonstellingsruimte van die prachtige producten.

Het plein is niet alleen openbaar toegankelijk, het is ook de verbinding of schakel tussen de diverse deelontwikkelingen. Het plein is in deze opzet op verschillende plekken toegankelijk en moet een aangename verblijfsruimte worden voor bewoners, omwonenden en Makkumers.

De plaatjes bij deze tekst laten de mogelijkheden van zo’n plein duidelijk uitkomen.

6. RUIMTE VOOR GOEDE VOORZIENINGEN

Het is onze wens om de monumentale panden aan de Turfmarkt in ere te herstellen en geschikt te maken voor diverse functies. De begane grond van de monumentale panden kan daarbij in dienst staan van het totale plan. Zo kunnen wij ons goed voorstellen dat op de begane grond een dorpskamer wordt gerealiseerd. Niet alleen ten behoeve van de cliënten van Patyna, maar een dorpskamer voor heel Makkum. Een plek om elkaar te ontmoeten, een kop koffie te drinken, een kaartje te leggen of ‘gewoon’ de krant te lezen.

Ook is er ruimte om een deel van de begane grond in te richten als museum. Een Tichelaar museum. Een plek waar Koninklijke Tichelaar haar rijke historie kan laten zien maar ook kan laten zien wat voor prachtige producten zij nu maakt. Er wordt zelfs aan gedacht om aan dit museum een klein winkeltje te koppelen waar bezoekers producten van Tichelaar kunnen kopen.

Deze voorzieningen vragen ook om een kleine horecavoorziening waar inwoners van Makkum en bezoekers van het museum een kop koffie kunnen drinken. In de plannen is hier dan ook rekening mee gehouden.

De plaatjes naast deze tekst laten een verbeelding zien van een mogelijke indeling van de begane grond van de monumentale panden.

7. RUIMTE VOOR AANGENAAM WONEN

De verdiepingen van de monumentale panden zijn royaal. Groot genoeg om op deze verdiepingen meerdere royale appartementen te kunnen realiseren.

In totaal zijn in het plan 7 appartementen opgenomen. De grootte van de appartementen varieert van ca 95 m2 tot 115 m2.

De plaatjes naast deze tekst laten (per verdieping) zien hoe de indeling van deze appartementen kan zijn.

De appartementen hebben de hoofdingang aan de achterzijde van de panden zodat daarmee de ingang ook afgescheiden is van de functies op de begane grond.

8. RUIMTE VOOR...

Het is onze bedoeling om de aanbouw naast de monumentale panden weg te nemen en te vervangen met iets wat lang daarvoor de situatie was een de Turfmarkt. In het verleden was naast de huidige monumentale panden een boerderij gesitueerd (zie het historische plaatje hiernaast).

Iets vergelijkbaars, in een moderne context zien wij als een geschikte invulling van die plek. Wat voor functie wij daar zien is nog niet volledig duidelijk. Misschien 1e lijnszorg, misschien kinderopvang, misschien woningbouw, misschien…….??? Misschien heeft u daar een idee voor? Laat het weten!